fbpx

Maalakset ja tapetoinnit 

Etsit­kö maa­lausa­lan yri­tys­tä

Tam­pe­reel­la taik­ka lähi­kun­nis­sa?

A&C Remont­ti­pal­ve­lut on Akaa­lai­nen

maa­lausa­lan yri­tys

joka toteut­taa maa­laus­työt

ja tape­toin­ti­työt van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la

ympä­ri Pir­kan­maa­ta. 

Pal­ve­lem­me sekä yri­tyk­siä että yksi­tyis­asiak­kai­ta.

TOI­MIA­LAAN KUU­LU­VAT

  • maa­lauk­set
  • eri­kois­maa­lauk­set
  • efek­ti­maa­lauk­set
  • tape­toin­ti
  • tasoi­tuk­set
  • pin­noi­tuk­set
  • kalus­te­maa­lauk­set

Kuin itsel­le teh­tyä

Me emme tin­gi laa­dus­ta, tyy­ty­väi­nen asia­kas on meil­le hom­man avain ja joka­päi­väi­nen tavoi­te.

Tilaa­mal­la pin­ta­re­mon­tin meil­tä voit luot­taa, että työt hoi­de­taan aina sovi­tus­ta aika­tau­lus­ta ja hin­nas­ta kiin­ni pitäen!

Onko remon­toin­ti ajan­koh­tais­ta? Ota mei­hin yhteyt­tä ja varaa ilmai­nen arvioin­ti­käyn­ti. Arvioin­ti ei mak­sa sinul­le mitään.

Arvioin­ti­käyn­ti hel­pot­taa tar­jouk­sen las­ken­taa ja käyn­nin perus­teel­la pys­tym­me anta­maan sinul­le mah­dol­li­sim­man tark­ka

kus­tan­nusar­vio, joka ei sitoa sinua osta­maan mei­dän pal­ve­lui­ta. 

A&C Remont­ti­pal­ve­lul­ta tila­tut työt ovat koti­ta­lous­vä­hen­nys­kel­poi­sia,

Alla ole­van lin­kin kaut­ta pää­set pereh­ty­mään aihee­seen lisää..

Varaa ilmainen arviointi

4 + 7 =

Seu­raa mei­tä Face­boo­kis­sa ja Insa­gra­mis­sa 

× Kuinka voimme auttaa?