fbpx
A&C Remont­ti­pal­ve­lut toteut­taa kaik­ki tape­toin­nit niin asuin- kuin lii­ke­huo­neis­toi­hin asian­tun­te­vas­ti ja huo­lel­li­ses­ti. Tape­toin­ti­töi­hin sisäl­tyy aina tar­vit­taes­sa van­han tape­tin pois­ta­mi­nen ja tasoi­te­ty­töt. Huo­lel­li­sil­la poh­ja­töil­lä var­mis­tam­me, että lop­pu­tu­lok­ses­ta tulee siis­ti ja vii­meis­tel­ty. Halusit­pa sit­ten uusia koko huo­neis­ton ilmeen tai tape­toi­da yksit­täi­sen sei­nän, me teem­me sen puo­les­ta­si nopeas­ti ja tar­kas­ti. Kau­niin lop­pu­tu­lok­sen saa­vut­ta­mi­sek­si teem­me poh­ja­työt laa­duk­kai­ta mate­ri­aa­le­ja ja väli­nei­tä käyt­täen että lop­pu­tu­lok­ses­ta tuli­si mah­dol­li­sim­man hyvää.
× Kuinka voimme auttaa?